آخرین مدارج دانشگاهی و علمی

    دانش آموخته به عنوان نفر اول کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه قم
   دانش آموخته به عنوان نفر اول کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت معلم تهران
عضو بنیاد ملی نخبگان

فعالیتها

:برگزاری همایشهای علمی

(سرپرست کمیته اجرایی دانشجویی اولین همایش بین المللی سبک سازی ساختمان ( 1384- سالن شیخ مفید دانشگاه قم
( عضو کمیته اجرایی اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای (1385 –تهران-سالن همایش های بین المللی صداوسیما
(دبیر همایش دانشجویی مقاوم سازی لرزه ای(1384-قم- سالن شهید بهشتی دانشگاه قم
(دبیر نشست تخصصی بررسی زلزله دشت سیلاخور لرستان (1385-قم- سالن شیخ مفید دانشگاه قم
( دبیر اولین کارگاه تخصصی ایمنی در کارگاه ساختمانی و ایمنی در کارگاه نیروگاه انرژی اتمی (1386- قم –تالار اندیش دانشگاه قم
(عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان (1387-قم

:فعالیت تدریس

   (تدریس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران- (جهاد دانشگاهی استان قم – 1389، 1390
(تدريس درس اصول مهندسي زلزله  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب- 1390
(تدریس درس دینامیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب- 1390
(تدريس درس تحليل سازه 1 (دانشگاه آزاد اسلامي واحد جاسب-1390
(تدريس درس مقاومت مصالح 1 (موسسه آموزش عالي غير انتفاعي حکمت قم-1390


:پروژه تخصصی دوره کارشناسی

ارائه  نرم افزار آنالیز پایداری سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

:پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

 بررسی روش شناسی تحلیل خطر وابسته به زمان

:پروژه های تحقیقاتی انجام شده

پروژه تحقیقاتی با عنوان " مقاوم سازی خطوط انتقال آب شهر قم"- بنیاد نخبگان نیروهای مسلح-1389

: عناوین علمی

 پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 1385
پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 1386
 فارغ التحصیل به عنوان نفر اول مهندسی عمران دانشگاه قم
(عضو بنیاد ملی نخبگان (اردیبهشت 1388
(فارغ التحصیل به عنوان نفر اول کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت معلم تهران (شهریور 1390

:مسئوليت هاي علمي

سال 1384- 1386- عضو هیئت رئیسه انجمن علمی مهندسی عمران، دانشگاه قم
 سال 1384- 1385- دبیر انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه قم
سال 1385- 1387- عضو هیئت رئیسه انجمن دانشجوئی استعدادهای درخشان، دانشگاه قم
سال 1385- 1387- دبیر انجمن دانشجوئی استعدادهای درخشان، دانشگاه قم

:مقالات ارائه شده

"مقاله با عنوان " جلوگیری از اختلالات روانی و استرس ازطریق مقاوم سازی و مدیریت قبل از بحران
اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، 1385 – تهران – سالن همایشهای بین المللی صداوسیما

"مقاله با عنوان " جلوگیری از بزهکاری جوانان با استفاده از مقاوم سازی و مدیریت قبل از بحران
اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، 1385 – تهران – سالن همایشهای بین المللی صداوسیما

 مقاله با عنوان
 " Introducing a Research model based on growth and development along with studying the research model in west" 
اولین همایش بین المللی تحقیق و توسعه و ششمین همایش بین امللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع 1386، تهران، سالن همایش های بین المللی صداوسیما

"مقاله با عنوان " مقایسه روش های پدافند غیرعامل در حوادث طبیعی و غیرطبیعی
سومین همایش بین المللی مدریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی ، 1386- تهران- دانشگاه تهران

"مقاله با عنوان " جلوگیری از اختلالات روانی و استرس ازطریق مدیریت قبل از بحران
سومین همایش بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی ، 1386- تهران- دانشگاه تهران

"مقاله با عنوان " بررسی قابلیت بتن کامپوزیتی  در تولید بتن های الیاف
 سومین همایش بین المللی بتن و توسعه- 1388- تهران