پروژه سازه های بتن آرمه

گروه ها به شرح ذیل می بایست  قاب بارگذاری، تحلیل و طراحی شده خود را در نرم افزار های مرسوم مدل سازی کرده و تحویل دهند. گروه های زوج: از ساعت ۱۶ الی ۱۸ روز یکشنبه ۱۳۹۴/۳/۳ گروه های فرد: از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۴/۳/۵ ۱- برای مدل سازی می […]

شنبه 2 می 2015 -- 18:42 | دیدگاه‌ها برای ارائه مدل سازی نرم افزای پروژه طراحی سازه های بتن مسلح بسته هستند
برچسب ها:

تاریخ های مهم جهت ارائه مراحل مختلف پروژه و تشکیل کلاس های توجیهی به شرح زیر می باشد: تاریخ های تحویل مراحل پروژه: تحویل پلان ها و نقشه های معماری: شنبه ۳ آبان  ۱۳۹۳ (دو نمره) تحویل فصل اول (مقدمه) و فصل دوم (بارگذاری): شنبه ۱۷ آبان  ۱۳۹۳ (دو نمره) تحویل فصل سوم (تحلیل تقریبی): شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ […]

دوشنبه 20 اکتبر 2014 -- 03:09 | دیدگاه‌ها برای تاریخ های مهم درس پروژه سازه های بتن آرمه بسته هستند

دانشجویانی که درخواست اخذ پروژه بتن با اینجانب را داشته اند به نکات ذیل توجه نمایند: ۱- با توجه به اینکه ظرفیت اخذ این پروژه برای اینجانب ۱۵ نفر می باشد و تعداد متقاضیان ۲۵ نفر بود برحسب نمره اخذ شده در درس سازه های بتن آرمه ۲ به دو گروه اصلی و ذخیره تقسیم […]

جمعه 25 اکتبر 2013 -- 21:29 | دیدگاه‌ها برای قابل توجه متقاضیان اخذ پروژه بتن بسته هستند