تمرین ها

سری پنجم و ششم تمرینات تحلیل سازه ۱ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این دو سری از تمرینات شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴  خواهد بود. سری پنجم تمرینات تحلیل سازه ۱ سری ششم تمرینات […]

سه‌شنبه 11 آگوست 2015 -- 11:27 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری پنجم و ششم تحلیل سازه ۱ بسته هستند

سری سوم تمرینات تحلیل سازه ۱ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این سری از تمرینات شنبه ۱۶ مرداد ماه خواهد بود. سری سوم تمرینات تحلیل سازه ۱ سری چهارم تمرینات تحلیل سازه ۱ فرمت […]

سه‌شنبه 4 آگوست 2015 -- 12:57 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری سوم تحلیل سازه ۱ بسته هستند

سری اول  تمرینات تحلیل سازه ۱ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این دو سری از تمرینات شنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۴ خواهد بود. سری اول تمرینات تحلیل سازه ۱ فرمت حل مسائل

دوشنبه 27 جولای 2015 -- 09:12 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری اول تحلیل سازه ۱ بسته هستند

سری  نهم تمرینات تحلیل سازه ۲ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این  سری از تمرینات روز امتحان پایان ترم خواهد بود. سری نهم تمرینات تحلیل سازه ۲ فرمت حل مسائل  

جمعه 28 دسامبر 2012 -- 18:22 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری نهم تحلیل سازه های ۲ بسته هستند