تمرینات دینامیک

شنبه 31 اکتبر 2015 -- 02:49 | دسته ها:تمرین ها, دینامیک | برچسب ها:,

تمرینات دینامیک را می توانید از لینکهای  زیر دریافت کنید، به خاطر داشته باشید تنها در صورتی حل مسائل قابل قبول است که با فرمت لینک زیر ارائه شود.

مهلت دریافت سری اول، دوم و بخش اول سری سوم برای دانشگاه صنعتی قم  شنبه ١۶ آبان ماه ۱۳۹۴ و برای دانشگاه قم دوشنبه ١٨ آبان ماه ١٣٩۴خواهد بود.

تمرینات سری اول دینامیک

jتمرینات سری دوم دینامیک

تمرینات سری سوم دینامیک

تمرینات سری چهارم دینامیک

تمرینات سری پنجم دینامیک

تمرینات سری ششم دینامیک

تمرینات سری هفتم دینامیک

تمرینات سری هشتم دینامیک

فرمت حل مسائل

دیدگاه ها مسدود است.