تاریخ های مهم درس پروژه سازه های بتن آرمه

دوشنبه 20 اکتبر 2014 -- 03:09 | دسته ها:پروژه سازه های بتن آرمه | برچسب ها:,

تاریخ های مهم جهت ارائه مراحل مختلف پروژه و تشکیل کلاس های توجیهی به شرح زیر می باشد:

تاریخ های تحویل مراحل پروژه:

تحویل پلان ها و نقشه های معماری: شنبه ۳ آبان  ۱۳۹۳ (دو نمره)

تحویل فصل اول (مقدمه) و فصل دوم (بارگذاری): شنبه ۱۷ آبان  ۱۳۹۳ (دو نمره)

تحویل فصل سوم (تحلیل تقریبی): شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ (دو نمره)

تحویل فصل چهارم (طراحی اولیه): شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ (دو نمره)

تحویل فصل پنجم (تحلیل دقیق) و فصل ششم (طراحی دقیق و نهایی): شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ (دو نمره)

تحویل فصل هفتم (فونداسیون و نقشه های اجرایی)  و تعیین تاریخ دفاع: شنبه ۶ دی ۱۳۹۳  (۵ نمره)

 

تذکر: نمره نهایی این درس مجموع نمرات اخذ شده در تاریخ های  فوق و نمره دفاع می باشد و عدم تحویل و یا تاخیر در تحویل موارد قید شده سبب کسر نمره خواهد گردید.

 

تاریخ های تشکیل کلاس های توجیهی:

کلاس توجیهی اول: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳

کلاس توجیهی دوم: شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳

کلاس توجیهی سوم: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳

 

لازم به ذکر است که ساعت تحویل و تشکیل کلاس های توجیهی ۱۴ می باشد.

دیدگاه ها مسدود است.