ارائه مدل سازی نرم افزای پروژه طراحی سازه های بتن مسلح

شنبه 2 می 2015 -- 18:42 | دسته ها:پروژه سازه های بتن آرمه | برچسب ها:

گروه ها به شرح ذیل می بایست  قاب بارگذاری، تحلیل و طراحی شده خود را در نرم افزار های مرسوم مدل سازی کرده و تحویل دهند.

گروه های زوج: از ساعت ۱۶ الی ۱۸ روز یکشنبه ۱۳۹۴/۳/۳

گروه های فرد: از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۴/۳/۵

۱- برای مدل سازی می توان از راهمای زیر استفاده کرد.

۲- زمان پیش دفاع سه شنبه ۱۳۹۴/۳/۵ می باشد و تمامی گروه ها می بایست در این پیش دفاع حضور داشته باشند و زمان دفاع پروژه خود را ثبت نمایند. (عدم حضور در پیش دفاع به منزله انصراف از دفاع می باشد).

راهنما:

۱- در نرم افزار های مرسوم (مانند Etabs یا SAP) شبکه بندی (Grid) سه بعدی بسازید.

۲- تمامی تیر ها و ستون ها را با همان مقاطعی که به صورت دستی ساخته اید ترسیم نمایید.

۳- قاب ترسیم شده را  بار گذاری ثقلی (به صورت خطی) و جانبی نمایید.

۴-مدل ساخته شده را به صورت دو بعدی تحلیل کرده و نتایج تحلیل را با نتایج تحلیل دستی مقایسه کنید.

۵-  مقاطعی که از طراحی دستی به دست آوردید را با استفاده از طراحی نرم افزاری کنترل نمایید.

-تصویر زیر می تواند برای ساخت مدل راهگشا باشد.

Etabs

دیدگاه ها مسدود است.