نوشته هایی با دسته ‘اسلاید’

اسلاید های درس ترمیم ساختمان ها را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید: ترمیم ساختمان ها جلسه اول ترمیم ساختمان ها جلسه دوم ترمیم ساختمان ها جلسه سوم ترمیم ساختمان ها جلسه چهارم ترمیم ساختمان ها جلسه پنجم ترمیم ساختمان ها جلسه ششم ترمیم ساختمان ها جلسه هفتم ترمیم ساختمان ها جلسه هشتم ترمیم […]

یکشنبه 27 می 2018 -- 10:18 | دیدگاه‌ها برای اسلاید های درس ترمیم ساختمان ها بسته هستند

اسلاید های مربوط به درس های مهندسی زلزله دوره کارشناسی و طراحی لرزه ای سازه ها دوره کارشناسی ارشد را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید. جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه دوازدهم کارشناسی (جدید)

جمعه 14 مارس 2014 -- 02:56 | دیدگاه‌ها برای اسلاید های مربوط به درس اصول مهندسی زلزله و طراحی لرزه ای سازه ها بسته هستند

اسلاید های مربوط به فصل جوش را می توانید از لینک زیر دریافت کنید: فصل جوش (لازم به توضیح است که از این اسلاید ها در امتحان پایان ترم سوالی مطرح نخواهد شد!)

چهارشنبه 9 ژانویه 2013 -- 08:52 | دیدگاه‌ها برای اسلاید های مربوط به فصل جوش بسته هستند

برای دریافت اسلاید های  درس اجرای سازه های بتنی می توانید از لینک زیر استفاده کنید. اجرای سازه های بتنی جلسه اول اجرای سازه های بتنی جلسه دوم اجرای سازه های بتنی جلسه سوم اجرای سازه های بتنی جلسه پنجم اجرای سازه های بتنی جلسه یازدهم اجرای سازه های بتنی جلسه دوازدهم

جمعه 28 دسامبر 2012 -- 18:22 | دیدگاه‌ها برای اسلاید های اجرای سازه های بتنی بسته هستند