نوشته هایی با دسته ‘تمرین’

تمرینات دینامیک را می توانید از لینکهای  زیر دریافت کنید، به خاطر داشته باشید تنها در صورتی حل مسائل قابل قبول است که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت سری اول، دوم و بخش اول سری سوم برای دانشگاه صنعتی قم  شنبه ١۶ آبان ماه ۱۳۹۴ و برای دانشگاه قم دوشنبه ١٨ آبان […]

شنبه 31 اکتبر 2015 -- 02:49 | دیدگاه‌ها برای تمرینات دینامیک بسته هستند
برچسب ها:,

سری پنجم و ششم تمرینات تحلیل سازه ۱ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این دو سری از تمرینات شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴  خواهد بود. سری پنجم تمرینات تحلیل سازه ۱ سری ششم تمرینات […]

سه‌شنبه 11 آگوست 2015 -- 11:27 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری پنجم و ششم تحلیل سازه ۱ بسته هستند

سری سوم تمرینات تحلیل سازه ۱ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این سری از تمرینات شنبه ۱۶ مرداد ماه خواهد بود. سری سوم تمرینات تحلیل سازه ۱ سری چهارم تمرینات تحلیل سازه ۱ فرمت […]

سه‌شنبه 4 آگوست 2015 -- 12:57 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری سوم تحلیل سازه ۱ بسته هستند

سری اول  تمرینات تحلیل سازه ۱ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این دو سری از تمرینات شنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۴ خواهد بود. سری اول تمرینات تحلیل سازه ۱ فرمت حل مسائل

دوشنبه 27 جولای 2015 -- 09:12 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری اول تحلیل سازه ۱ بسته هستند

سری  اول تمرینات سازه های بتن آرمه ۲ از لینک  زیر قابل دریافت است. به خاطر داشته باشید تنها در صورتی تمرینات قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این  سری از تمرینات یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴ خواهد بود. سری اول تمرینات سازه های بتن آرمه ۲ فرمت حل مسائل […]

دوشنبه 23 مارس 2015 -- 00:22 | دیدگاه‌ها برای سری اول تمرینات سازه های بتن آرمه ۲ بسته هستند

تمرینات سری دوم و سوم مهندسی زلزله را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید. مهلت تحویل این دو سری از تمرینات شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ می باشد. لازم به ذکر است در صورتی که تمرینات مطابق فرمت ارائه شده در ذیل حل نشود، مورد پذیرش نخواهد بود: سری دوم تمرینات مهندسی زلزله سری […]

شنبه 6 دسامبر 2014 -- 00:17 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری دوم و سوم مهندسی زلزله بسته هستند

تمرینتات سری اول استاتیک به شرح ذیل می باشد: تمرین های صفحات ۲۸، ۳۹، ۵۳، ۶۴، ۷۵ و ۸۲ تمرینات را بر اساس آخرین رقم شماره دانشجویی حل کنید: مثال: اگر انتهای شماره دانشجویی شما ۱ باشد، شماره های ۱، ۱۱، ۲۱، ۳۱ و … را حل کنید. مهلت دریافت تمرینات چهارشنبه ۲۳ مهرماه خواهد بود. […]

جمعه 3 اکتبر 2014 -- 22:33 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری اول استاتیک بسته هستند