نوشته هایی با دسته ‘دینامیک’

تمرینات دینامیک را می توانید از لینکهای  زیر دریافت کنید، به خاطر داشته باشید تنها در صورتی حل مسائل قابل قبول است که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت سری اول، دوم و بخش اول سری سوم برای دانشگاه صنعتی قم  شنبه ١۶ آبان ماه ۱۳۹۴ و برای دانشگاه قم دوشنبه ١٨ آبان […]

شنبه 31 اکتبر 2015 -- 02:49 | دیدگاه‌ها برای تمرینات دینامیک بسته هستند
برچسب ها:,

سری هفتم تمرینات دینامیک را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. توجه داشته باشید تمرینات تنها درصورتی قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. زمان تحویل این سری از تمرینات یکشنبه ۴ خرداد خواهد بود. تمرینات سری هفتم دینامیک فرمت حل مسائل

دوشنبه 9 ژوئن 2014 -- 11:10 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری هفتم دینامیک بسته هستند

سری ششم تمرینات دینامیک را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. توجه داشته باشید تمرینات تنها درصورتی قابل قبول خواهد بود که با فرمت لینک زیر ارائه شود. زمان تحویل این سری از تمرینات  یکشنبه ۴ خرداد خواهد بود. تمرینات سری ششم دینامیک فرمت حل مسائل

جمعه 9 می 2014 -- 11:10 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری ششم دینامیک بسته هستند

سری اول تا سوم تمرینات دینامیک را می توانید از لینکهای  زیر دریافت کنید، به خاطر داشته باشید تنها در صورتی حل مسائل قابل قبول است که با فرمت لینک زیر ارائه شود. مهلت دریافت این  سری از تمرینات  یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ خواهد بود. تمرینات سری چهارم دینامیک تمرینات سری پنجم دینامیک فرمت حل مسائل

دوشنبه 14 آوریل 2014 -- 18:07 | دیدگاه‌ها برای تمرینات سری چهارم و پنجم دینامیک بسته هستند
برچسب ها:,